Testcentrum voor Siergewassen aanspreekpunt klanten Marklily

Testcentrum voor Siergewassen aanspreekpunt klanten Marklily

NIEUWE FASE MARKLILY

De activiteiten van kwekersvereniging Marklily zijn per 1 augustus 2015 in een nieuwe fase gekomen. Nadat in 2010 de veredelingskraam aan Vletter & Den Haan te Rijnsburg is verkocht, zijn voor Marklily alle potentiële lelievariëteiten uitgegeven, waarmee de commerciële activiteiten sterk gereduceerd gaan worden. Het dienstverband van manager Martien Kroon wordt daarom per genoemde datum beëindigd.


Het Testcentrum voor Siergewassen (onderdeel van Hobaho Horti Groep bv) is vanaf 1 augustus aanstaande aanspreekpunt voor de klanten van Marklily met betrekking tot alle zaken rondom de Marklily-rassen. Marklily blijft hierdoor bereikbaar voor haar klanten en after-sales diensten aanbieden.

Het team van het Testcentrum voor  Siergewassen, bestaande uit Arno Verkleij, manager Hobaho Ketendiensten en Hanny Koordes, backoffice (0252-434777) is het aanspreekpunt. Martien Kroon blijft als adviseur beschikbaar voor het Testcentrum.

PROFESSIONEEL

Het is de intentie van Marklily en het Testcentrum de lelievariëteiten professioneel te begeleiden en te streven naar een optimalisatie ervan door onder andere het organiseren van promotie-activiteiten en de begeleiding van de klanten.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kan men zich richten tot Foeke Gardenier, algemeen directeur Hobaho, tel. 0252-434777. Uiteraard is ook het bestuur van Marklily en het team van het Testcentrum bereikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Ons laatste Facebook bericht